Samenwerking met VO scholen en Filmhub ZuidSamenwerking VO scholen en Filmhub Zuid
De scholen van voortgezet onderwijs in Deurne, Asten en Someren gaan samen met Filmhub Zuid voor leerlingen van klas 2 en 3 een educatief filmproject opzetten.
Deze leerlingen gaan in november enkele films bekijken die worden ingeleid en nabesproken.
Vervolgens gaan de leerlingen zelf films maken en ook een filmfestival op hun eigen school organiseren.

Vertoning gemaakte films tijdens festival 2024
Een selectie van de gemaakte films zal in augustus 2024 vertoond worden bij Filmfestival Nacht van het Witte Doek.
Een groep vrijwilligers van Nacht van het Witte Doek krijgt in oktober een moderatorentraining op film technisch en didactisch gebied.
In november gaan ze dan als moderator voor leerlingen van het Willibrord Gymnasium en IVO-Deurne enkele films inleiden en nabespreken.