Organisatie

Stichting Het Witte Doek werkt met ca 60 vrijwilligers, die door het jaar heen tijdens de voorbereiding actief zijn in een van vele werkgroepen en op de dagen van het festival zelf op en rond de Markt van Deurne allerlei uitvoerende werkzaamheden verrichten.

Het bestuur bestaat uit zes vrijwilligers, die bijna allemaal ook als voorzitter van een werkgroep actief zijn.
De Nacht van het Witte Doek kent de volgende werkgroepen:

Elke werkgroep stelt haar eigen agenda, planning en taakverdeling op.
Vanuit het bestuur is er voor elke werkgroep een vaste contactpersoon om alle activiteiten op elkaar af te stemmen.
Alle vrijwilligers worden ca 4 keer per jaar uitgenodigd voor een zogeheten Grote Vergadering, waarin het vorige festival wordt geëvalueerd en het nieuwe plan van dat jaar wordt besproken, zoals de programmering en het draaiboek.

Er is altijd ruimte voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Stuur voor een kennismaking een mail naar info@nachtvanhetwittedoek.nl  met je contactgegevens en over welke activiteiten je een gesprek wilt.