Vriendenbijdrage, ANBI-regeling en ticketprijsStichting Het Witte Doek ANBI-status
Enkele van onze vrienden hebben aangegeven een grotere vrienden bijdrage te willen geven aan Het Witte Doek. En zodra de stichting over een ANBI status beschikt is deze bijdrage onder voorwaarden een fiscaal aftrekbaar bedrag. Kortom dit is een win-win.

 Met ingang van dit jaar is het mogelijk om de vriendenbijdrage aan Stichting Het Witte Doek op te voeren als een fiscaal aftrekbare donatie. Dit door de ANBI-status die onze stichting met ingang van 1 januari 2023 zal mogen voeren. Wilt u hier gebruik van maken, dan moet er een getekende overeenkomst zijn, waarin staat dat de jaarlijkse donatie voor minimaal 5 jaar wordt toegezegd.  Nacht van het Witte Doek neemt donaties graag aan vanaf minimaal € 25 per persoon per jaar. De gulle gever wordt dan genoteerd als “Vriend van de Nacht”. Een eerder gegeven machtiging voor de jaarlijkse ‘gewone’ vriendenbijdrage vervalt dan uiteraard.

We horen graag uiterlijk 30/11/23 of u aan deze regeling vanaf belastingjaar 2023 mee wil doen.

Voor meer informatie raadpleeg onze site Nachtvanhetwittedoek.nl of neem contact met ons op (info@nachtvanhetwittedoek.nl).

Geen aanpassing ticketprijs Cinema-films
Elke maand vertoont Cinema Het Witte Doek twee films in Cultuurcentrum Martien van Doorne in  Deurne. De reguliere prijs blijft tot augustus 2024 € 9,00 per kaartje (voor vrienden € 8,00). Mochten de kosten voor Stichting Het Witte Doek (met name de licentiekosten) of voor het cultuurcentrum in 2024 uit de pas lopen, dan stellen we de entreeprijs zo nodig na augustus bij.

Incasseren vrienden bijdrage 2023
Begin december wordt de jaarlijkse vriendenbijdrage geïncasseerd. Deze wordt voor iedereen € 25 per persoon per jaar, ook voor twee personen op één adres (deze was tot nu toe € 40 voor twee personen). Deze ongelijke behandeling van alleenstaanden tov samenwonenden vinden we niet meer van deze tijd.

Vrienden, die nu € 40,- betalen en deze wijziging niet accepteren, kunnen dit laten weten door vóór 30/11/23 een mail te sturen aan info@nachtvanhetwittedoek.nl. De inschrijving kan dan veranderd worden in één bijdrage van € 25,- , waarbij één van de kortingcodes komt te vervallen, of in zijn geheel beëindigd worden per 01-01-2024.

We hopen bij deze aanpassingen op begrip bij onze vrienden. Dankzij de jaarlijkse vriendenbijdrage hebben we een eerste financiële basis voor de organisatie van het jaarlijkse filmfestival; dat is voor onze sponsoren en subsidiegevers een teken, dat er draagvlak voor het festival is in Deurne.