historie cinema Het Witte Doek.

In 2005 is de Filmliga Deurne gestart om 1 x per maand een film te vertonen in het Gerardushuis. De achterliggende gedachte was dat er in Deurne behoefte was aan toegankelijke filmhuisfilms, naast de films die tijdens De Nacht Van Het Witte Doek vertoond worden. In het Gerardushuis was het vanaf het begin gezellig en druk, gemiddeld 85 bezoekers per voorstelling.

Toen in 2009 het Cultuurcentrum Deurne (CCD) open ging, met betere filmfaciliteiten, verhuisde de Filmliga naar het CCD. De samenwerking met de toenmalige directie van het CCD verliep moeizaam en begin 2012 zijn wij gestopt met het vertonen van films in het CCD.

In de loop van 2013 kregen wij de vraag vanuit De Wieger om films te draaien in het Klein Atelier aldaar. De Filmliga Deurne maakte een herstart in het najaar van 2013 met een wekelijkse film. De voorstellingen werden goed bezocht maar het maximum van 45 bezoekers legde beperkingen op.

Begin 2016 kon de overstap gemaakt worden naar het vernieuwde CCD. De Filmliga werd onderdeel van de Nacht van Het Witte Doek, met als nieuwe naam Cinema Het Witte Doek. De start was met gemiddeld 85 bezoekers dermate succesvol dat wij besloten het aantal films uit te breiden naar 1x per twee weken, afwisselend op maandag en zondag. Op maandag vertonen wij filmhuisfilms met een wat zwaarder thema en op zondag de luchtigere films. De bezoekersaantallen zijn stabiel gebleven, t/m 2019 gemiddeld 57 bezoekers.

In 2018 was de Filmmarathon Cinema Culinair een succes, van 14.00 uur tot 21.00 uur films met tussendoor een buffet met live muziek. Een nieuwe jaarlijkse traditie was geboren, in 2019 voortgezet onder de titel Deurne Uit De Kunst.

Om ook de bezoekers te bedienen voor wie de avondlijke gang naar het CCD mogelijk een beletsel vormt, is Cinema Het Witte Doek eind 2019 in overleg met het Kringbestuur KBO gestart met de Woensdagochtend film. Voorlopig 6 films, waarna evaluatie. De opkomst en de eerste reacties waren positief.

Cinema Het Witte Doek: Rob van Sluijs, Pita Zegstroo, Jan Verleijsdonk, Marcel Savelkoul, Frans Voncken.