vriendenformulier

* verplicht veld

Je mag extra vrienden opgeven voor 15 Euro p.p. Deze vrienden moeten wel op hetzelfde adres wonen.
Onderscheid de namen met een ( , ).

Hierbij machtig ik Stichting Het Witte Doek om jaarlijks een bedrag van € 25 / € 40 van bovenstaande rekening af te schrijven t.g.v.
rekeningnummer: NL18 RABO 01108.31.640 t.n.v. Stichting Het Witte Doek.
Voor elke afschrijving ontvangt u een e-mail waarin de incasso wordt aangekondigd. U kunt
dan op elk moment afzien van verdere deelname.

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande som uit te rekenen.