Wij gedenken Piet van de Wal

Op dinsdag 13 december  bereikte ons het droevige bericht dat Piet van de Wal, na een korte ziekte, was overleden.
Piet droeg filmfestival De Nacht Van Het Witte Doek een warm hart toe.
Al vele jaren steunde  de firma Holten van de Wal ons evenement. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze zware tijd.