Deurne kleurt groen

In het kader van “Deurne 75 jaar bevrijd” haalt Nacht van het Witte Doek de historische groene Hondekop trein naar Deurne. Dit type trein was betrokken bij de Molukse kaping bij De Punt in 1977. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog stuurde Nederland militairen naar Nederlands-Indie; later leidde dit tot een zelfstandig Indonesië en werden grote groepen bewoners van de Molukken gedwongen naar Nederland uit te wijken. De gevolgen zouden voor alle betrokkenen groot zijn; de komst van de oude Hondekop trein naar Deurne geeft ons de mogelijkheid deze geschiedenis opnieuw in herinnering te brengen. De trein gaat op zaterdag en zondag 24/25 augustus een pendeldienst uitvoeren tussen Deurne-Helmond-Eindhoven. In de trein zijn  historische geluidsfragmenten te horen.

In het gebouw van Daily Deurne worden historische films over oorlog en bevrijding vertoond
Op het plein wordt in de openlucht de film “De Punt” vertoond. Bij het maken van deze film werd de aanwezige Hondekop trein ingezet. Ondertussen kunnen bezoekers van het festival en iedereen, die nog eens in deze trein wil zitten, gebruik maken van de pendeldienst tussen Deurne en Eindhoven.