Schrijf je in voor de camino op het witte doek

Intekenformulier s.v.p. invullen en uw bijdrage overmaken op onderstaand bankrekeningnummer.

Zie ook de voorwaarden.

 

 

 

Graag het bedrag van € 25,– p.p. overmaken op ABN:

IBAN: NL 45 ABNA 0552 3786 66  tnv: Camino Op het Witte Doek en uw naam.

 

Voorwaarden: