Nacht van het Witte Doek 2017 “klinkt” nog na.In het weekend van 25/26/27 augustus hebben we samen een schitterend vervolg gegeven aan onze jubileum editie van 2016. Met 25 films op totaal 13 locaties en een gevarieerd programma hebben we rond de 4000 mensen naar het festival getrokken. Het mooie weer hielp ons, maar dat was verdiend, zullen we maar zeggen. We kijken terug op een mooie samenwerking met de Lions Deurne, Energy4all, Animato, KHD en wederom in hartelijke samenwerking met de verschillende locaties die betrokken zijn geweest bij het festival. Taste Sensation en Deurne’s Got Talent op de zondag zijn inspirerende onderdelen gebleken. En de verrassende komst van Monic Hendrickx, die zich een ware fan van De nacht toonde, was een kers op de taart. De eerste dagen na het festival hebben we veel positieve en enthousiaste reacties gekregen via Facebook, mails en telefoontjes.
Een evenement staat of valt met het enthousiasme van alle 55 (!) vrijwilligers, onze Vrienden van De Nacht en de vele bedrijven die ons financieel en materieel steunen. Daarvoor iedereen zeer hartelijk bedankt. Dit enthousiasme houden we vast voor ons volgende festival op 24/25/26 augustus 2018. De voorbereiding daarvan begint weldra met onze evaluatie-vergadering op 15 september. De festival-organisatie zal echt zijn start hebben met de traditionele filmvertoning voor Vrienden en sponsors op de laatste zondag van januari; 28 januari 2018.

Namens alle vrijwilligers, Willy Koppens, voorzitter Nacht van het Witte Doek