Historie Cinema Het Witte Doek.

In 2005 is de Filmliga Deurne gestart om 1 x per maand een film te vertonen in het Gerardushuis, De achterliggende gedachte was dat er in Deurne behoefte was aan toegankelijke filmhuisfilms. In het Gerardushuis was het vanaf het begin gezellig en druk, gemiddeld 85 bezoekers per voorstelling.

Toen in 2009 het Cultuurcentrum Deurne (CCD) open ging, met betere filmfaciliteiten, verhuisde de Filmliga naar het CCD. De samenwerking met de toenmalige directie van het CCD verliep moeizaam en begin 2012 zijn wij gestopt met het vertonen van films in het CCD.

In de loop van 2013 kregen wij de vraag vanuit De Wieger om films te draaien in het Klein Atelier aldaar. De Filmliga Deurne maakte een herstart in het najaar van 2013 met een wekelijkse film. De voorstellingen werden goed bezocht, maar het maximum van 45 bezoekers legde beperkingen op.

Begin 2016 kon de overstap gemaakt worden naar het vernieuwde CCD en de Filmliga werd onderdeel van de Nacht van Het Witte Doek, met als nieuwe naam Cinema Het Witte Doek. De start was met gemiddeld 85 bezoekers dermate succesvol dat wij besloten het aantal films uit te breiden naar 1x per twee weken, afwisselend op maandag en zondag. Op maandag vertoonden wij filmhuisfilms met een wat zwaarder thema en op zondag de luchtigere films. De bezoekersaantallen zijn door de jaren heen stabiel gebleven, t/m begin 2020 gemiddeld 60 bezoekers.

In 2018 was de Filmmarathon Cinema Culinair een succes, van 14.00 uur tot 21.00 uur films met tussendoor een buffet met live muziek. Een nieuwe jaarlijkse traditie was geboren, in 2019 voortgezet onder de titel Deurne Uit De Kunst.

Om ook de bezoekers te bedienen voor wie de avondlijke gang naar het CCD mogelijk een beletsel vormt, is Cinema Het Witte Doek eind 2019 in overleg met het Kringbestuur KBO gestart met de Woensdagochtend film. De reacties waren positief en de opkomst hoopgevend, gemiddeld 50 bezoekers.

En toen kwam begin 2020 corona. Films vielen uit of werden onder coronamaatregelen minder bezocht. Met name op de woensdagochtend was de opkomst slecht. Bovendien besloot Filmservice om de kosten van de door ons gebruikte Pluslicentie fors te verhogen. De dalende inkomsten en oplopende kosten noopten ons om vanaf voorjaar 2022 de opzet te wijzigen en over te gaan naar de goedkopere Standaardlicentie. Binnen deze licentie is het alleen geoorloofd om openbaar te vermelden dat er een film draait, waar en wanneer, geen titel. De woensdagochtendfilm hebben wij laten vervallen. Na een redelijke start zakten de bezoekcijfers helaas dramatisch in.

Na overleg met het bestuur NVHWD gaan wij vanaf najaar 2022 terug naar de Pluslicentie. Ook wordt de PR uitgebreid met o.a. een tweewekelijkse mailing waarvoor filmliefhebbers zich kunnen opgeven via info@nachtvanhetwittedoek.nl. Filmvertoning 1 x per 2 weken op woensdagavond om 19.30 uur. Het programma wordt per 4 films gepland en niet meer voor een heel seizoen. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om sneller te programmeren wanneer nieuwe titels beschikbaar komen.
DIT WORDT TOEGEVOEGD

Cinema Het Witte Doek: Pita Zegstroo, Jan Verleijsdonk, Marcel Savelkoul, Frans Voncken.