Draait de wereld door??

Staat het al in jullie nieuwe agenda genoteerd?
28,29 en 30 augustus 2015 de 24e editie van De Nacht van het Witte Doek.


DRAAIT DE WERELD DOOR? is het thema deze keer


• Vrijwilligers hebben in november, tijdens de eerste grote vergadering in de Ossenbeemd, over dit thema gebrainstormd, suggesties op papier gezet en ze beraden zich nu over de uitwerking daarvan;
• De programmacommissie is bezig met het bekijken van films die in het nieuwe thema passen;
• De sponsorcommissie is in gesprek met relaties, kortom de organisatie draait en…
• We kijken ook al voorzichtig een beetje verder….naar het jaar 2016 want dan bestaat het festival 25 jaar!! Daaraan gaan we natuurlijk op gepaste wijze aandacht schenken. Hoe? Denken jullie mee? Ideeën en suggesties van zijn welkom via info@nachtvanhetwittedoek.nl
We kijken ernaar uit!


Het bestuur van De Nacht van het Witte Doek wil tevens alle vrienden, sponsoren, vrijwilligers en allen die de Nacht een warm hart toedragen, bedanken voor het afgelopen jaar. Natuurlijk hopen we iedereen ook volgend jaar weer te ontmoeten.


Namens alle medewerkers, vrijwilligers en bestuur, heel fijne feestdagen en een bijzonder goeddraaiend 2015 toegewenst!